Föreläsning 2

Föreläsningen ”Alla vinner!” handlar om vad jämställdheten kan göra för dig och ditt arbetsklimat. Innehållet riktar sig främst till företag och organisationer som är nyfikna på vad jämställdheten kan ha för positiva effekter på arbetsplatsen. Den riktar sig till dig/er som kanske redan är insatt i genusproblematiken, men som vill veta mer. Den riktar sig också till dig/er som önskar ett diskussionstillfälle där kollegorna själva kan ventilera hur de upplever sin arbetsplats sett ur ett genusperspektiv. För dig/er som kanske redan arbetar aktivt med en jämställdhetsplan kan föreläsningen fungera som en fortsatt del av det arbetet. Föreläsningen bidrar till ökad jämställdhet, jämlikhet, ökad tolerans och i förlängningen: en mer lönsam och bättre mående arbetsplats!

 

Föreläsningens upplägg och innehåll består av att Jenny, på ett informationsrikt och pedagogiskt sätt, och med en gnutta humor, tar sig an att förklara samhällets patriarkala struktur. Hon ger en inblick i såväl genushistorik som genusteori, helt enkelt för att ge lyssnaren verktyg att identifiera och förstå problematiken kring könsmaktsordningen, en ordning som, efter belysning, återfinns i samhällets alla instanser, så som exempelvis arbetsplatser. Den presenterade genusteorin placeras sedan in i en arbetsmiljökontext, för att analysera hur företaget/organisationen ser ut ur ett genusperspektiv.

 

Föreläsningen består, förutom av genusproblematikens historik och teori, även av problemlösning samt diskussionstillfälle där åhörarna själva får möjlighet att kommunicera tankar kring ämnet, ett tillfälle som hittills varit oerhört uppskattat och givande, då ämnet bär på många tankar och idéer. Om önskemål finns kan även en enkät erbjudas, vilken vidare kan analyseras och användas som ett verktyg för er arbetsplats, att gå vidare med dessa frågor.

 

Föreläsningen tar cirka 1 timma och ger utrymme för avslutande diskussion, sammanlagd tid cirka 2,5-3 timmar.

 

För mer info och bokning:

Jenny Lundin

konnekin@gmail.com

0736-314956

Kommentera